Potřebujete stavět a nevíte, jaké projekty budete pro povolení a realizaci stavby potřebovat?

Toto dilema vyřešíme velmi rádi za Vás a vše připravíme dle Vašeho přání a k Vaší nejvyšší spokojenosti.

Při realizaci záměru je velmi důležitá již samotná předprojektová příprava. V jejím rámci vyhodnotíme Váš investiční záměr a to na základě souhrnu Vašich požadavků.

Z projektů připravíme:

 • 2D a 3D vizualizace, či rekonstrukci fotografií dle nových požadavků
 • zaměříme staré hranice staveb
 • zajistíme geologické rozbory podloží
 • demoliční výkresy stávajících objektů

Velmi rádi pro Vás dále prověříme již konkrétní staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů či limity daného území.

Na předprojektovou přípravu pak plynně navazuje vlastní projekční činnost, v jejímž rámci pro Vás, dle Vašich požadavků, vypracujeme:
 • dokumentaci pro územní rozhodnutí
 • dokumentaci pro stavební povolení
 • dokumentaci pro provádění stavby
 • dokumentaci pro ohlášení stavby
 • dokumentaci pro výběrové řízení (tendrová dokumentace)
 • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • požárně bezpečnostní řešení
 • posouzení energetické náročnosti budovy

Všechny projekty jsou připraveny dle platných zákonů a norem a jsou použitelné jako podklad pro získání daných povolení dle.

Kontakt