V dnešní byrokratické době je čím dál obtížnější vyznat se v zákonech, na základě kterých lze získat povolení stavby.Zákony se ještě pro jistotu a zachování složitosti stále novelizují a pro běžného člověka není již reálné se v nich orientovat.Náplní naší práce je tyto zákony znát a tu „špinavou práci“ vykonat za vás. Provedeme vás procesem povolení stavby pohodlně a zcela bez nepříjemností a zbytečného plýtvání vaším drahým časem a to od vydání územního rozhodnutí až po kolaudaci stavby.

V rámci inženýrské činnosti nabízíme následující služby:

 • Přípravné práce na projektu

  • Zjištění existence sítí
  • Vyřízení připojení STI
  • Jednání s úřady veřejné moci
  • Měření radonu
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Hydrogeologický průzkum
 • Územní řízení

 • Vyřízení stavebního povolení

 • Výběr dodavatele

  • Uspořádáme výběrové řízení včetně několikakolového vyjednávání o ceně a o slevách
  • Posoudíme nabídky z hlediska reálné ceny a vyloučíme neprofesionální firmy
  • Připravíme podklady pro smlouvu o dílo – zastavovací situace, tendrová dokumentace, výkaz výměr, reálné termíny výstavby

Zajistíme stavební, autorský dozor a dozor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktujte nás